kineziologie one brain

KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN (JEDNOTNÝ MOZEK) - SYSTÉM THREE IN ONE CONCEPTS (TŘI V JEDNOM) 

Představuje přirozený, celistvý systém, který kombinuje mnoho metod (moderní techniky Neurolingvistického programování NLP, apod. stejně jako učení o meridiánech z tradiční čínské medicíny, Bachovy esence, apod.)

Kineziologie One Brain slouží ke sjednocení těla, mysli a ducha. (odtud název 3 v jednom)

Používá jemné testování svalů k přesnému zjištění období, kdy vznikl emocionální stres, trauma. Pomocí různých metod tento emocionální stres uvolňuje a znovu tak obnovuje tok energie v těle.

Identifikací a zpracováním stresu vzniklého v minulosti, ovlivníme naše vnímání v přítomnosti a následně i budoucnost.

Kineziologií One Brain je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.

V průběhu života, během prožívání různých epizod života, ve stresových situacích, které nás provázejí od prenatálního vývoje, přes porod, dětství i v dospělosti se vytváří bloky a náš mozek, psychika už nepracuje tak dobře jako dřív. Mozek si totiž při prožívání těchto traumat jako ochranu proti opakování naprogramuje tzv. slepou skvrnu.. Tzn. že od chvíle traumatu začne popírat určité své schopnosti. Vědecké studie uvádí, že během života nefunguje až 75% mozku. Díky tomu se člověk dostává do stavů, kdy má pocit bezmoci, ztrácí se jeho kreativita a jeho mysl, není schopen jednat spontánně. Často opakuje stále stejné, destruktivní, sebedestruktivní anebo neproduktivní reakce.

Zablokováním energetického proudění na úrovni mozku a následně i  příslušné části těla dochází k různým fyzickým i psychickým problémům např. k bolesti hlavy, zad, obezitě, alergii, závislostem, fobiím,….

Tím vším je ovlivněno i jeho fyzické tělo, které může onemocnět.

Výsledkem používání technik One Brain je to, že se člověk chová pozitivněji v různých oblastech života, je sebevědomější, šťastnější. Mnohem lépe se vyrovnává s problémy a stresem každodenního života. Zlepšuje se jeho komunikace a tolerance k druhým. Lépe chápe svou vlastní přirozenost, často pochopí, proč některé věci opakovaně dělal tak, či onak. Zlepšuje se koncentrace a schopnost učit se (to je dáno tím, že dochází k lepšímu propojení levé a pravé mozkové hemisféry - odtud název One Brain- Jednotný mozek). V neposlední řadě to vše vede ke zlepšení zdraví.

Kineziologie One Brain může pomoci:

 • vyrovnat se s negativními emocemi jako je stres úzkost, strach, pocit viny, stud, vztek nebo žárlivost
 • překonat strach z veřejného vystoupení, strach ze školy, strach z porodu
 • odstranit nespavost, zkvalitnit spánek
 • vyřešit fobie a závislosti, alergie
 • zlepšit komunikaci s ostatními
 • zmírnit každodenní stres v zaměstnání, stres z nezvládání rodičovské role
 • posílit sebevědomí, zvýšit kreativitu
 • zmírnit únavu, odstranit problémy se soustředěním, zvýšit koncentraci
 • odstranit koktavost, šilhavost
 • překonat chronické vzorce chování, prokrastinace ,…
 • zklidnit hyperaktivní děti, odstranit pomočování, odstranit poruchy učení (dyslexie,..)
 • k osobnímu růstu

POZOR: Během kineziologického odblokování používám také metodu EFT - technika emoční svobody, PET - provokativní energetické metody, apod., během práce s klientem testuji vhodné esence a produkty firmy Energy.